Matura język polski

Matura jest niewątpliwie stresującym wydarzeniem dla każdego młodego człowieka. To, jaki wynik maturalny osiągnie, będzie mieć znaczący wpływ na wybór kierunku studiów oraz uczelni, co przełoży się na późniejszą karierę zawodową. ‘’Matura język polski” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) pomoże przygotować się do tego przełomowego testu w życiu nastolatka.

“Matura język polski” – dla kogo ta pozycja jest odpowiednia?

Język polski na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów, obok matematyki oraz języka angielskiego, wchodzących w skład egzaminu maturalnego. Część podstawowa składa się m.in. z pytań zamkniętych oraz otwartych na podstawie wybranego tekstu w celu sprawdzenia umiejętności m.in. czytania ze zrozumieniem. Ważna jest również druga część egzaminu – napisanie wypracowania na dany temat. Część rozszerzona polega wyłącznie na napisaniu wypracowania.

Aby prawidłowo przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, wiedza na temat literatury – nawet jeśli obszerna – może okazać się niewystarczająca. Osiągnięcie dobrego wyniku z egzaminu jest możliwe przede wszystkim dzięki solidnemu przygotowaniu do typowych zadań maturalnych. Zapewnia to niniejsza pozycja, w której zamieszczone są zadania maturalne z poprzednich lat, dzięki czemu uczeń może zmierzyć się z wyzwaniami, które stały wcześniej przed jego rówieśnikami. W pozycji tej zawarto liczne zadania o zróżnicowanej tematyce (pytania dotyczą wszystkich epok literackich), zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzięki takiemu rozwiązaniu, do egzaminu z pozycją ‘’Matura język polski” może przygotować się tak uczeń klasy matematycznej, dla którego język polski nigdy nie był konikiem, jak i miłośnik literatury, w przypadku którego wynik uzyskany na maturze z języka polskiego jest swego rodzaju ‘’być albo nie być’’ w późniejszym życiu zawodowym.

Podsumowanie

Pozycja ”Matura język polski” zawiera najważniejsze informacje z punktu widzenia egzaminu maturalnego. Oprócz przykładowych zadań maturalnych, znajdują się w niej przydatne informacje na temat gatunków oraz epok literackich; ich znajomość również jest niezbędna podczas zdawania egzaminu. Całość jest przedstawiona w sposób przystępny, bez niepotrzebnej, nadprogramowej wiedzy. Co ważne, treści zamieszczone w niniejszej książce są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Za przygotowanie książki ”Matura język polski” jest odpowiedzialne liczne grono pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Dzięki ich wiedzy oraz kwalifikacjom niniejsza pozycja jest odpowiednia dla każdego ucznia i pozwala przygotować się na wszystkie rodzaje zadań spotykane na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

 

 

Przygotowanie do egzaminu

Matura jest ważnym, lecz zarazem niezwykle stresującym etapem w życiu wchodzącego w dorosłość młodego człowieka. To, czy uda się zdać egzamin maturalny, będzie decydować o wyborze kierunku studiów, co przełoży się w przyszłości na ścieżkę zawodową. ‘’Matura język polski” pomoże przygotować się do tego najważniejszego egzaminu w życiu nastolatka.

“Matura język polski” – kiedy jest świetnym rozwiązaniem?

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów wchodzących w skład obowiązkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Egzamin ten składa się kilkunastu pytań zamkniętych (np. jednokrotnego wyboru) oraz otwartych na podstawie wybranego tekstu. Bardzo istotna jest również kolejna część egzaminu – wypracowanie na określony w zadaniu temat. Część rozszerzona opiera się wyłącznie na napisaniu obszernego wypracowania.

Aby w należyty sposób przygotować się do matury z języka polskiego, wiedza z zakresu literatury może nie wystarczyć do osiągnięcia zadowalającego wyniku. Uzyskanie wysokiego wyniku na egzaminie jest możliwe dzięki solidnemu przygotowaniu  i opanowaniu materiału. W niniejszej pozycji zostały zamieszczone zadania maturalne z lat poprzednich, dzięki czemu uczeń może przygotowywać się dzięki wykonywaniu analogicznych zadań z przeszłości. Ponadto, zawarto tu zadania egzaminacyjne o tematyce dotyczącej wszystkich epok literackich. Zadania dotyczą zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego, dzięki czemu jest to pozycja zarówno dla ucznia zdającego egzamin na poziomie podstawowym, jak i miłośnika kultury, który przygotowuje się do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Podsumowanie


”Matura język polski” zawiera wszystkie informacje niezbędne dla pozytywnego zaliczenia egzaminu maturalnego. Oprócz typowych zadań maturalnych, znajdują się tu informacje na temat pojęć charakterystycznych dla poszczególnych epok literackich – znajomość teorii jest bowiem ważna podczas egzaminu. Całość została ukazana w przyjazny sposób, tak aby czytelnik nie został zasypany zbyt szczegółowymi informacjami. W celu zapewnienia wysokiej jakości, treści w książce są w pełni zgodne z aktualną podstawą programową.

Za przygotowanie pozycji ”Matura język polski” odpowiada grono pedagogów z dużym doświadczeniem zdobytym w oświacie. Dzięki posiadanej przez nich wiedzy i kwalifikacjom książka jest dostosowana do każdego ucznia z wiedzą tak podstawową, jak i zaawansowaną oraz umożliwia przygotowanie się na wszystkie typy zadań na egzaminie maturalnym.

 

Z czego i jak przygotowywać się do matury z języka polskiego?

W nauce języka polskiego najważniejsze są aspekty, epoki i eseje. Maturzyści często narzekają na zakres materiału, jaki jest potrzebny, aby matura język polski – Tania Książka była zdana na zadowalającym poziomie. Odpowiednia organizacja czasu i materiały pozwolą Ci uporać się z tym problemem.

Jak zaplanować naukę do matury?

Czasami nie trzeba wiele czasu, aby perfekcyjnie zaplanować testy maturalne. Wystarczą chęci, zaangażowanie oraz dodatkowo program działania. Najlepiej jest zawsze odpowiednio zorganizować swoją naukę na początku ostatniego roku studiów. Skutecznym sposobem jest zawsze spisanie swoich prywatnych braków. Przez poprzednie lata nauki w liceum trzeba było zmagać się z odrębnymi lekturami. Warto uświadomić sobie, czego właściwie nie pamiętamy, co musimy nadrobić i dopisać to do listy zadań, które mamy przed sobą.

Skąd czerpać wiedzę do nauki do matury?

Na maturze wiele pytań może odnosić się do wiedzy wykraczającej poza arkusz, dlatego ważne jest, aby rozumieć w równym stopniu teksty, jak i epoki. Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek uczenie się z tego zakresu, upewnijmy się, że poznaliśmy np. z podręczników treść teoretyczną. Na rynku nie jest prawie niemożliwe znalezienie podręcznika, który zawierałby wszystkie zagadnienia związane z standardem nauczania. Dzięki takim pomocą matura język polski pójdzie nam dobrze.

Z czego oprócz podręczników przygotowywać się do matury?

Systematyczne powtarzanie i praktyka mogą zaowocować na egzaminie. Przeglądając zbiory testów z poprzednich lat oraz te przygotowane przez specjalistów, oswoimy się z typem arkusza i przykładami zadań, na jakie możemy się natknąć podczas matury. Co roku wydawnictwa oferują kilka arkuszy maturalnych zebranych w publikacji. Znajdziemy tam zarówno maturę podstawową, jak i również rozszerzoną. Dodatkowo poćwiczymy swoje pisanie. Dostępne są poradniki, które pokazują, jak pisać, na co zwracać uwagę przy tworzeniu tekstu i jakich błędów nigdy nie popełniać. Opanowanie podstawowych zasad z pewnością pozwoli nam poradzić sobie z trudnościami w tworzeniu osobistej wypowiedzi pisemnej.

Dlaczego warto szukać materiałów w sieci?

W dzisiejszych czasach, jeśli sieć gra pierwsze skrzypce, to faktycznie warto się z nią zaprzyjaźnić. Na forach i stronach internetowych można znaleźć kilka pomocy i ćwiczeń, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę i nauczą każdego myślenia i tworzenia odpowiedzi. Im trudniejsze spotkania z każdą z polskich terminologii, tym większa pewność co do zdania egzaminu z tego przedmiotu.