Matura jest niewątpliwie stresującym wydarzeniem dla każdego młodego człowieka. To, jaki wynik maturalny osiągnie, będzie mieć znaczący wpływ na wybór kierunku studiów oraz uczelni, co przełoży się na późniejszą karierę zawodową. ‘’Matura język polski” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) pomoże przygotować się do tego przełomowego testu w życiu nastolatka.

“Matura język polski” – dla kogo ta pozycja jest odpowiednia?

Język polski na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów, obok matematyki oraz języka angielskiego, wchodzących w skład egzaminu maturalnego. Część podstawowa składa się m.in. z pytań zamkniętych oraz otwartych na podstawie wybranego tekstu w celu sprawdzenia umiejętności m.in. czytania ze zrozumieniem. Ważna jest również druga część egzaminu – napisanie wypracowania na dany temat. Część rozszerzona polega wyłącznie na napisaniu wypracowania.

Aby prawidłowo przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, wiedza na temat literatury – nawet jeśli obszerna – może okazać się niewystarczająca. Osiągnięcie dobrego wyniku z egzaminu jest możliwe przede wszystkim dzięki solidnemu przygotowaniu do typowych zadań maturalnych. Zapewnia to niniejsza pozycja, w której zamieszczone są zadania maturalne z poprzednich lat, dzięki czemu uczeń może zmierzyć się z wyzwaniami, które stały wcześniej przed jego rówieśnikami. W pozycji tej zawarto liczne zadania o zróżnicowanej tematyce (pytania dotyczą wszystkich epok literackich), zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzięki takiemu rozwiązaniu, do egzaminu z pozycją ‘’Matura język polski” może przygotować się tak uczeń klasy matematycznej, dla którego język polski nigdy nie był konikiem, jak i miłośnik literatury, w przypadku którego wynik uzyskany na maturze z języka polskiego jest swego rodzaju ‘’być albo nie być’’ w późniejszym życiu zawodowym.

Podsumowanie

Pozycja ”Matura język polski” zawiera najważniejsze informacje z punktu widzenia egzaminu maturalnego. Oprócz przykładowych zadań maturalnych, znajdują się w niej przydatne informacje na temat gatunków oraz epok literackich; ich znajomość również jest niezbędna podczas zdawania egzaminu. Całość jest przedstawiona w sposób przystępny, bez niepotrzebnej, nadprogramowej wiedzy. Co ważne, treści zamieszczone w niniejszej książce są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Za przygotowanie książki ”Matura język polski” jest odpowiedzialne liczne grono pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Dzięki ich wiedzy oraz kwalifikacjom niniejsza pozycja jest odpowiednia dla każdego ucznia i pozwala przygotować się na wszystkie rodzaje zadań spotykane na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

 

 

Laura