Matura jest ważnym, lecz zarazem niezwykle stresującym etapem w życiu wchodzącego w dorosłość młodego człowieka. To, czy uda się zdać egzamin maturalny, będzie decydować o wyborze kierunku studiów, co przełoży się w przyszłości na ścieżkę zawodową. ‘’Matura język polski” pomoże przygotować się do tego najważniejszego egzaminu w życiu nastolatka.

“Matura język polski” – kiedy jest świetnym rozwiązaniem?

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów wchodzących w skład obowiązkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Egzamin ten składa się kilkunastu pytań zamkniętych (np. jednokrotnego wyboru) oraz otwartych na podstawie wybranego tekstu. Bardzo istotna jest również kolejna część egzaminu – wypracowanie na określony w zadaniu temat. Część rozszerzona opiera się wyłącznie na napisaniu obszernego wypracowania.

Aby w należyty sposób przygotować się do matury z języka polskiego, wiedza z zakresu literatury może nie wystarczyć do osiągnięcia zadowalającego wyniku. Uzyskanie wysokiego wyniku na egzaminie jest możliwe dzięki solidnemu przygotowaniu  i opanowaniu materiału. W niniejszej pozycji zostały zamieszczone zadania maturalne z lat poprzednich, dzięki czemu uczeń może przygotowywać się dzięki wykonywaniu analogicznych zadań z przeszłości. Ponadto, zawarto tu zadania egzaminacyjne o tematyce dotyczącej wszystkich epok literackich. Zadania dotyczą zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego, dzięki czemu jest to pozycja zarówno dla ucznia zdającego egzamin na poziomie podstawowym, jak i miłośnika kultury, który przygotowuje się do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Podsumowanie


”Matura język polski” zawiera wszystkie informacje niezbędne dla pozytywnego zaliczenia egzaminu maturalnego. Oprócz typowych zadań maturalnych, znajdują się tu informacje na temat pojęć charakterystycznych dla poszczególnych epok literackich – znajomość teorii jest bowiem ważna podczas egzaminu. Całość została ukazana w przyjazny sposób, tak aby czytelnik nie został zasypany zbyt szczegółowymi informacjami. W celu zapewnienia wysokiej jakości, treści w książce są w pełni zgodne z aktualną podstawą programową.

Za przygotowanie pozycji ”Matura język polski” odpowiada grono pedagogów z dużym doświadczeniem zdobytym w oświacie. Dzięki posiadanej przez nich wiedzy i kwalifikacjom książka jest dostosowana do każdego ucznia z wiedzą tak podstawową, jak i zaawansowaną oraz umożliwia przygotowanie się na wszystkie typy zadań na egzaminie maturalnym.

 

Laura